Joanna Fiks

 
 • od ośmiu lat jestem psychoterapeutą w
  Specjalistycznej Poradni "Młodzieżowy
  Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP",
  prowadząc dla młodzieży terapię
  indywidualną, par i rodzin

 • przez 3 lata uczęszczałam do Studium Terapii Rodziprowadzone przez Stowarzyszenie OPTA

 • skończyłam 2 letni staż psychologiczny w Specjalitycznej Poradni Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii

 • ukończyłam roczne szkolenie z pomocy
  psychologicznej dla DDA w Stowarzyszeniu
  OD DO

 • rozpoczęłam Studium Pracy z Ciałem w Insytucie Integralnej Terapii Gestalt

 • mam także wiele doświadczeń jako trener w
  prowadzeniu warsztatów oraz jako psychoterapeuta w pracy w organizacjach pozarządowych

 • z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej wydział psychopedagogiki  kreatywności

 • pracowałam również jako pedagog w szkole

 • jestem pod stałą superwizją certyfikowanych
  przez PTP superwizorów

 • jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • prywatnie jestem mamą, dzięki czemu mogę
  doświadczać każdego dnia jak ważna jest bliska
  relacja z drugim człowiekiem